Γ' Λυκείου (Χειμερινά τμήματα)
Κερδίζεις 1440 €

Γ' Λυκείου (Χειμερινά τμήματα)


4410,00 € 2970,00 €
  • Οι τιμές αφορούν το πλήρες χειμερινό πρόγραμμα σπουδών εκπαιδευτικού έτους 9 μηνών.

Στο φροντιστηριακό Κέντρο Ιωαννίνων ο μαθητής έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει- με οικονομικά δίδακτρα – ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών όλων των μαθημάτων.

Εβδομαδιαία διαγωνίσματα μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ και συμμετοχή στα Επαναληπτικά θέματα προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων της ΟΕΦΕ (Ιανουάριος – Απρίλιος) και στις τρεις τάξεις του λυκείου, συντελούν στην ριζική βελτίωση της επίδοσης των μαθητών και στην αποτελεσματική προετοιμασία για τις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.


Γ' Λυκείου

Μαθήματα

ΏΡΕΣ

Έκθεση - Νεα Ελλην. Γλώσσα

3 ώρες / εβδ.

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1 ώρες / εβδ.

Αρχαία (Γνωστό) προσανατολισμού

2 ώρες / εβδ.

Αρχαία (Άγνωστο) προσανατολισμού

4 ώρες / εβδ.

Ιστορία προσανατολισμού

3 ώρες / εβδ.

Λατινικά προσανατολισμού

3 ώρες / εβδ.

Έκθεση - Νεα Ελλην. Γλώσσα

3 ώρες / εβδ.

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1 ώρες / εβδ.

Φυσική προσανατολισμού

3 ώρες / εβδ.

Χημεία προσανατολισμού

3 ώρες / εβδ.

Μαθηματικά προσανατολισμού

4 ώρες / εβδ.

Έκθεση - Νεα Ελλην. Γλώσσα

3 ώρες / εβδ.

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1 ώρες / εβδ.

Φυσική προσανατολισμού

3 ώρες / εβδ.

Χημεία προσανατολισμού

3 ώρες / εβδ.

 Βιολογία Προσανατολισμού

 3 ώρεσ/εβδ.

Έκθεση - Νεα Ελλην. Γλώσσα

3 ώρες / εβδ.

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1 ώρες / εβδ.

Μαθηματικά προσανατολισμού

4 ώρες / εβδ.

Πληροφορική προσανατολισμού

3 ώρες / εβδ.

Οικονομία προσανατολισμού

3 ώρες / εβδ.

Προτεινόμενα προγράμματα σπουδών