Γ' Λυκείου (Θερινά τμήματα)
Κερδίζεις 260 €

Γ' Λυκείου (Θερινά τμήματα)


690,00 € 430,00 €
  • Οι τιμές αφορούν το πλήρες θερινό πρόγραμμα σπουδών 6 εβδομάδων.

Τα θερινά τμήματα διαρκούν 6 εβδομάδες.

Στο φροντιστηριακό Κέντρο Ιωαννίνων ο μαθητής έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει- με οικονομικά δίδακτρα – ένα πλήρες θερινό πρόγραμμα σπουδών όλων των μαθημάτων με εβδομαδιαία διαγωνίσματα μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ του φροντιστηρίου μας.

 


Γ' Λυκείου

Μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Ομάδα Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Έκθεση - Νεα Ελληνική Γλώσσα

3

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1

Αρχαία (Γνωστό) προσανατολισμού

3

Αρχαία (Άγνωστο) προσανατολισμού

4

Ιστορία προσανατολισμού

3

Λατινικά προσανατολισμού

3

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών

Έκθεση - Νεα Ελλην. Γλώσσα

3

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1

Φυσική προσανατολισμού

3

Χημεία προσανατολισμού

3

Μαθηματικά προσανατολισμού

4

Ομάδα Προσανατολισμού

Σπουδών Υγείας

Έκθεση - Νεα Ελλην. Γλώσσα-Νεολλ. Λογοτεχνια

4

Βιολογία Προσανατολισμου

3

Χημεία προσανατολισμού

3

 Φυσική προσανατολισμού

3

Ομάδα Προσανατολισμού

Οικονομίας και Πληροφορικής

Έκθεση - Νεα Ελλην. Γλώσσα

3

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1

Πληροφορική Προσανατολισμού

3

Οικονομία Προσανατολισμού

3

 

Σύνολο

έως 17

Προτεινόμενα προγράμματα σπουδών