Καθηγητές

Οι Καθηγητές μας

Στο Φροντιστηριακό Κέντρο Ιωαννίνων Σκαλιστή - Δερέκα, οι καθηγητές επιμορφώνονται διαρκώς στο εκπαιδευτικό τους έργο. Συνεργάζονται με όλους τους διδάσκοντες, εξελίσσοντας την διδακτική τους μεθοδολογία σε συνεργασία και με τους μαθητές μας. Αξιολογούνται απο τις επιδόσεις των μαθητών τους, με στόχο την διαρκή βελτίωσή τους.

φροντιστήριο Ιωάννινα