Τάξεις του Λυκείου

Η φιλοσοφία μας για τις τάξεις του
Λυκείου

Στο φροντιστηριακό κέντρο Ιωαννίνων διδάσκονται όλα τα μαθήματα όλων των προσανατολισμών. Η επιλογή του προγράμματος σπουδών γίνεται με γνώμονα τις ανάγκες και τους στόχους κάθε μαθητή.Ομοιογενή τμήματα, ευέλικτα προγράμματα, έμπειροι καθηγητές, σωστά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό με βάση το αναμορφωμένο πρόγραμμα του ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.
Εβδομαδιαία διαγωνίσματα μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ και συμμετοχή στα Επαναληπτικά θέματα προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων της ΟΕΦΕ (Ιανουάριος – Απρίλιος) και στις τρεις τάξεις του λυκείου συντελούν στην ριζική βελτίωση της επίδοσης των μαθητών και στην αποτελεσματική προετοιμασία για τις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
φροντιστήριο λυκείου
φροντιστήριο λυκείου
φροντιστήριο λυκείου

Στο φροντιστηριακό Κέντρο Ιωαννίνων
ο μαθητής έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει
με οικονομικά δίδακτρα